این قسمت > به زودی ...

 تهیه کننده:

علی نوری اسکوئی

کارگردان:

علی احمدی

مسعود حمزه ای

کارگردان فنی:

فرید نصرت خواه

دستیار کارگردان:

الهه مختاری

طرح و پژوهش:

نازنین اسماعیل پور

سرپرست نویسندگان:

علی نوری اسکوئی

نویسنده:

مهدی خروشی

محمد حسن ساکی

مدیر هنری

علی نوری اسکوئی

مهدی محمد آذر

طراحی کاراکتر:

علی اصغر قربانی

استوری بورد:

علی احمدی

بهمن نجاتی

آلفرد آقوبیانس

علی اصغر قربانی

الهه مختاری

محمد کیوان مرز

مهدیه سیدی

صادق حسینی

مطهره میرزایی

زهرا ملا احمدی

تدوین:

وحید صادقی صفت

مدیر تولید:

مسعود حمزه ای

فرید نصرت خواه

سرپرست انیماتورها:

آرش احسان

 انیماتورها:

آرش احسان

فرید منتظر

اصغر امیری

علی عباسی

سعید مرادی

ندا محمدیان

مژگان حکم آبادی

مجید کامران

مشهود ولیان

سارا تقی دوست

بابک تهرانی

بهنام تهرانی

مسعود معصوم زاده

رویا شاه ابراهیمی

پویا هادیانی

محمد صادق بهبهانیان

الهه نقدلو

شاهرخ علوی زاده

مریم واحدی

نیلوفر نجاتی

سرپرست سه بعدی:

مصطفی کریمی

رندر:

مصطفی کریمی

احمد ابراهیمیان

هادی موسوی

فرید نصرت خواه

علیرضا بابا رحیم لو

حسین ابراهیم زاده

بهداد باقری

امیر منصور صفائیان

عارف یادگاری

 صدای شاهد:

حسین طاهری

سمیرا هاشمی

رنگ آمیزی

فضا،آبجکت،کاراکتر

فروغ کرمی

محمد نورالدینی

مدلساز:

احمد ابراهیمیان

مصطفی کریمی

فرید نصرت خواه

بهداد باقری

عارف سپهوند

بهمن زارعی

حجت احمدی

بهداد باقری

امین یاوری مقدم

صادق حسینی

گویندگان:

علیرضا باشکندی

امیر محمد صمصامی

علی منانی

علی جلیلی باله

حسین سر آبادانی

تورج نصر

اردشیر منظم

علی محمد اشکبوس

محمد یار احمدی

حسین خداداد بیگی

ظفر گرایی

کوروش فهیمی

جواد پزشکیان

 بیژن علی محمدی

رضا آفتابی

امیر بهرام کاویانپور

منوچهر زنده دل

بابک اشکبوس

زهرا سوهانی

آزیتا یار احمدی

مینا نخعی

سمیه رهنمون

صنم نکو اقبال

فهیمه دادخواه

مینا شجاع

نسیم رضاخانی

عباس نباتی

امیر عطرچی

پشتیبانی فنی:

مصطفی آزادی

حسین اسکندری

محمد جواد مختاری

الهام غلامی

کامپوزیت:

فرید نصرت خواه

مصطفی کریمی

احمد ابراهیمیان

مهدی میرزایی

حمید خادم

مرتضی مقدم

امور اداری:

امیر عباس صانعی

آناهیتا نظرپناه

ناهید مومن

طناز پروان

عنوان بندی:

حسین اسکندری

افکت و باند ساز:

بهزاد توکلی

موسیقی:

علی اکبر قربانی

نوازندگان:

کمانچه: فرشاد صارمی

تار: پریا پیرزاده

 

 

این قسمت > به زودی ...

این قسمت > به زودی ...

این قسمت > به زودی ...