فرزندان آفتاب انیمیشندر کلاس آقای مولودی برای آرام کردن بچه ها دلیل پیشنهاد ساختن روزنامه دیواری را تجربه کار گروهی و مطالعه و دوستی میان بچه ها مطرح می کند ، چیزی که از نظر او، آنها به آن دست یافته اند اما بچه ها ساکت و غمگین به نظر می رسند و در زنگ تفریح شادمانی و بگو و بخند عادل و مجید و سامان، یونس را عصبی کرده است ، سهراب به یونس می گوید این عصبانیت فایده ای ندارد اما یونسد  او را ترسو می خواند . در راه خانه ، حجت سعی دارد یونس را آرام کند اما یونس با بچه های گروه دیگر درگیر شده و دعوا بالا می گیرد . عادل و مجید زورمندتر از یونس به نظر می رسند ولی با وجود اینکه عادل هم به کمک مجید آمده ،حجت نمی خواهد خودش را درگیر کند . 

در این میان سامان مداخله کرده و سعی دارد آنها را از هم جدا کند . او می خواهد جلوی دوستانش را بگیرد تا یونس را کتک نزنند ، اما یونس عصبانی او را جاسوس و ساواکی !! خطاب می کند و با صدای بلند می گوید که چون پدر سامان ارتشی است ، مدیر کار آنها را ترجیح داده است . سامان ناراحت شده و حجت از فرصت استفاده کرده یونس را کشان کشان از محل دعوا دور می کند . در حالیکه مجید با عصبانیت یونس را تهدید می کند که حسابش را خواهد رسید.

برای مشاهده ویدئو روی دکمه پخش کلیک نمایید